img
  • Zadejte Vaši adresu
  • Otevřeno (10:30 - 21:45)
img
Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností
Effectively, s.r.o.

IČO: 28627369
Se sídlem Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 327037
(dále jen jako „Prodávající")

a zákazníkem (dále jen jako "Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako "Zboží") (dále jen jako "Smlouva"), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho internetového obchodu umístěného na stránkách www.myfoodplace.cz (dále jen jako "MyFoodPlace").
(dále jen jako „Obchodní podmínky").

I. Úvodní ustanovení
II. Uživatelský účet
III. Objednávky, uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží
IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace
V. Závěrečná ustanovení

V Praze dne 31.03.2020